de specialisatie

Na het beëindigen van een opleiding kan je onder toelatingsvoorwaarden nog twee jaar verder specialiseren in de gekozen optie.
In deze kortlopende specialisatie staat het persoonlijk artistiek project centraal.

De verdergezette opleiding specialisatie sluit aan op alle aangeboden opties van de 4de graad (volwassenen) en voorziet in 2 avonden gedurende 2 jaar.

Sint-Lukas Academie Brussel - deeltijds kunstonderwijs Groenstraat 156, 1030 Schaarbeek academie.schaarbeek@skynet.be 02 217 15 14 ©ThomSten