vrije grafiek


De optie vrije grafiek omvat 4 jaar hogere graad + 2 jaar specialisatiegraad.

In de cursus grafiek staat enerzijds de beheersing van de verschillende historische en hedendaagse grafische technieken cnetraal; etsen, linodrukken, houtsnede, monotype, collografle, steendruk en zeefdruk.
Anderzijds wordt er voldoende ruimte gelaten tot experiment, waarbij de student individueel begeleid wordt volgens zijn interesses en in functie van zijn artistiek werk.

In het lessenpakket wordt tevens het beeld van de hedendaagse kunstwereld op grafisch gebied besproken.

De lessen steendruk, en zeefdruk worden apart gegeven en kunnen zo als op zichzelfstaand beschouwd worden.

In de lessen wordt gewerkt in twee richtingen: enerzijds wordt aandacht besteed aan het aanleren van de technische vaardigheden van het zeefdrukken, anderzijds wordt er ook gewerkt aan de toepassing van deze techniek om tot een resultaat te komen dat ontstaat vanuit een persoonlijke creatieve inbreng.

In eerste instantie zijn de atelier's toegerust op het drukken op papier, daarnaast komt ook het drukken op hout, stof, karton, textiel en andere dragers aan bod.
Binnen de opdrachten wordt vanaf het begin ruimte gelaten voor een eigen interpretatie en visie, om zodoende een persoonlijk ontwikkelingsproces te stimuleren. De studenten zullen steeds gemotiveerd worden eigen keuzes te maken. Naarmate ze zich bepaalde keuzes en/of een bepaalde werkrichting toe-eigenen, kunnen hieruit individuele opdrachten ontwikkeld worden.


Modeltekenen

Deze lessen zijn toegankelijk voor de studenten van de afdelingen tekenkunst, schilderkunst en vrije grafiek.

1 maal per week wordt er les gegeven naar levend model.
De leerling wordt individueel begeleid in zijn eigen keuze van aanvoelen van de verschillende technieken zoals potloodtekenen, houtskooltekenen, schilderen met aqryl- of olieverf, bister, collage, digitaal en andere.


Kunstgeschiedenis

De cursus kunstgeschiedenis wordt gegeven in alle richtingen van de hogere graad vanaf het derde jaar.

De algemene kunstgeschiedenis (3de en 4de hogere graad, 2 lesuren om de twee weken) legt de nadruk op de kunsthistorische verkenning, terwijl de bijzondere kunstgeschiedenis (1ste en 2de specialisatiegraad, 2 lesuren om de twee weken) een kunstbeschouwelijke thematiek ter discussie stelt.

Deze cursus nodigt u uit op een denkbeeldige wereldreis. We doorkruisen de wereld en speuren naar getuigen van de ouder, moderne en hedendaagse kunst. Elke les vertrekt vanuit het beeld zelf. We staan stil bij één concreet kunstwerk voor een diepgaande bespreking en trekken dit voorbeeld open naar een ruimere kunsthistorische en kunstbeschouwelijke situering. Een rijke beeldillustratie daagt uw kijken, verbeelden, begrijpen, verwachten, denken en oordelen uit, want de basisfilosofie van dit ondersteunend vak Is dat we onze kunstervaring vergroten naarmate we deze basisvermogens kunnen mobiliseren.

Sint-Lukas Academie Brussel - deeltijds kunstonderwijs
Groenstraat 156, 1030 Schaarbeek, email: academie.schaarbeek@skynet.be, tel/fax: 02 217 15 14, webontwerp: © ThomSten 2010 - 2018