het atelier digitale beeldende kunst

Heb je interesse in de creatieve mogelijkheden van nieuwe media en digitale tools, dan leer je in dit atelier de gangbare software toe te passen op een artistiek audiovisueel vlak.

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator en Adobe Premiere en/of After Effects zijn standaardpakketten die uitnodigen tot creatieve beeldexperimenten.

Voorkennis van de softwarepakketten is niet nodig. Ze worden je aangeleerd in het atelier. Hoewel de digitale bewerkingstechnieken veel aandacht krijgen, blijven ze het vertrekpunt om je creatief beeldend vermogen te verkennen.

Er wordt vooral projectmatig gewerkt in functie van je persoonlijk artistiek avontuur.

Meer traditionele beelden (tekeningen, grafiek, schilderijen, ...), digitale foto's, beeldcollages, beeldmanipulaties, beeldmontages, video's, klank en taal vormen allemaal een mogelijke input.

Het atelier is open op maandag, dinsdag en donderdagavond van 17:40 tot 21:00.
U kan kiezen tussen een snel traject van 2 avonden in de week gedurende 5 jaar of een traag traject van 1 avond in de week gedurende 10 jaar.

Sint-Lukas Academie Brussel - deeltijds kunstonderwijs Groenstraat 156, 1030 Schaarbeek academie.schaarbeek@skynet.be 02 217 15 14 ©ThomSten